Etter en etterforskning som har vart i drøye to år, har statsadvokaten i Oslo konkludert med at ledelsen ved trenregimentet på Sessvollmoen brøt både straffeloven og flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven forut for ulykken, skriver Romerikes Blad.

20-åringen omkom etter at fire vernepliktige soldater i førstegangstjeneste ble beordret til å rive en brakke på 24 kvadratmeter på Sessvollmoen. Rivningen ble utført på en gal måte, og en av soldatene omkom da taket falt ned.

Det ble fra Forsvarets side ikke foretatt noen nærmere undersøkelse av brakkas konstruksjon før rivearbeidet begynte. Soldatene fikk heller ingen opplæring før de ble beordret til rivningen. (NTB)