Reklamekampanjen er et samarbeid mellom Forsvarets rekrutterings— og mediesenter, Coca-Cola Norge og nettportalen Spray. Kampanjen vil gå gjennom august, september og oktober. De spesielle etikettene vil være å finne på Tab X-tra flaskene. "Fun facts" og helikopterturer - Forsvaret går nye veier for å nå ungdom, og innleder dette samarbeidet for å treffe dem på deres premisser. Ungdommer bruker e-post, chat og SMS i sin kommunikasjon med andre. Det er derfor viktig at Forsvaret bruker disse kanalene i sin kontakt med målgruppen, sier orlogskaptein Arne R. Nilsen ved Forsvarets rekrutterings- og mediesenter til VG nett. I sitt forsøk på å rekruttere de klokeste unge hodene lokker Forsvaret konkurranser der man kan vinne helikoptertur, mobiltelefoner, scootere og CD'er. Såkalte "fun facts" skal både underholde og informere om militære utdanningsmuligheter. Interesserte ungdommer kan bestille informasjon via SMS. høyt tempo - Det er svært interessant at Forsvaret nå har begynt å tenke merkevarebygging. Noen av verdiene Forsvaret ønsker å legge inn i sin merkevare passer faktisk svært godt med hvordan vi kommuniserer produktet Tab X-tra. Det handler om høyt tempo og personlige utfordringer, sier informasjonssjef Øystein Bonvik i Coca-Cola Norge.