— Mange av disse produktene ligger i en gråsone mellom dopingmidler og kosttilskudd, sier Pettersen, som er leder for den ene av to grupper som skal bekjempe narkotikamisbruk i Forsvaret.

Det er de to narkotikagruppene som har gått i bresjen for å stanse salget av kosttilskudd i Forsvarets kantiner.

— Det er viktig for Forsvaret at kosttilskudd ikke er det første rekruttene møter i sin førstegangstjeneste, sier den administrative lederen i Narko Sør.

Forsvaret har nulltoleranse for bruk av narkotika og doping. Det er forbudt å skaffe, bruke og være i besittelse av stoffer som står på Helsetilsynets forbudsliste.

— Hvis noen blir tatt for å bruke ulovlige stoffer, vil det få konsekvenser, sier Odd Helge Pettersen.

— Foretar dere kontroller?

— Vi har til nå ikke tatt urinprøver av menige eller befal, men prøver å følge med i hva som skjer.

Forsvaret har foreløpig ikke vurdert å legge ned totalforbud mot bruk av kosttilskudd.

Lederen for Narko Sør har absolutt ingen forståelse for dem som tyller i seg proteinshake i tide og utide.

— Dette er blitt en motegreie. Det står for meg som bare tull, sier Odd Helge Pettersen til Forsvarsnett.

Sjefen ved senteret for fysisk fostring på Haakonsvern, orlogskaptein Andre Ringdal, tror ikke bruken av kosttilskudd i Forsvaret er større enn ellers.

— Vi er et speilbilde av samfunnet. Det forekommer sikkert hos oss, men jeg har ikke belegg for å tro at det er mer utbredt i Forsvaret enn ellers, sier han.

Han kan ikke se at verken rekrutter eller menige har behov for å spe på kosten med slike tilskudd.

— Kosten i Forsvaret er mer enn god nok til å dekke kroppens behov, sier Ringdal.