Tiltakene varierer fra avdeling til avdeling og fra sted til sted, opplyser fungerende pressetalsmann i Forsvarets overkommando, major Petter Lindqvist, til NTB.

— Hvilke beredskapstiltak som iverksettes vurderes fortløpende. Vi har ikke indikasjoner på at noe er i ferd med å skje rundt om i Norge, men også det er under løpende vurdering, sier Lindqvist.

Han vil ikke gå inn på hvilke tiltak som settes inn noe sted i landet, for eksempel rundt NATOs hovedkvarter på Jåttå utenfor Stavanger eller rundt norske offisielle bygninger.

— Vi har ikke fått melding om at noe norsk militært personell opphold seg i Pentagon da det skjedde eksplosjoner der. Dette er foreløpige meldinger som vi ikke har fått bekreftet, sier major Petter Lindqvist.