– Vi ønsker å avdekke om det har forekommet ulovlig overfakturering på noen av kontraktene våre. Det dreier seg om den tidsepoken som ikke ble gjennomgått av Dalseideutvalget, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til TV2.

Selv om Siemens betalte tilbake 37 millioner etter at det ble avslørt at selskapet hadde fakturert for mye for IT-tjenester, er det er særlig kontrakter mellom Forsvaret og selskapene Siemens Business Services og Thales som skal granskes.

– I tillegg ser vi på om noen ansatte har brutt tjenestemannsloven ved å ta imot for store gaver eller ytelser fra eksterne leverandører, sier forsvarsministeren.