Noen få av dem mener at lagmann Daniel Lunde kanskje gikk litt for langt inn i enkelte bevis, men helhetsinntrykket er at rettsbelæringen ble holdt i en nøktern tone.

Også Metkel Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, er tilfreds med veiledningen Lunde ga juryen i dag.

— Gikk lenger enn forventet

— DNA er et tungt bevis, og jeg synes derfor det var ryddig av ham å gå gjennom det. Jeg synes det er bra at han brukte mye tid på Betew. Jeg oppfattet Lunde dithen at Betew ikke kan dømmes for medvirkning, hvis det blir fastslått at han trakk seg en uke før ranet, sier Dietrichson, som mener at dommerens kommentar til DNAet på doringen i Nedre Dalgate var uproblematisk. - Vår bevisføring har vist at det uansett har vært flere i Nedre Dalgate også etter de siste ranerne, sier advokaten.

Dan Pettersens forsvarer, advokat Brynjar Meling, mener Lunde gikk lenger enn forventet.

— Ja, jeg er vel noe overrasket over at han gikk vel langt inn på noen punkter, at han berørte bevisvurderingen så mye, sier Meling.

- Harmonerte med grunntonen

Aktor, statsadvokat Tor Christian Carlsen, mener rettsbelæringen dekket påtalemyndighetens bevisførsel på en grei måte.

— Den harmonerte godt med grunntonen i vår prosedyre. Vi hadde ikke ventet at han skulle være mer konkret - han gikk kanskje litt lenger enn vi hadde trodd, sier Carlsen.

Thomas Ingebrigtsens forsvarer, advokat Tor Kjærvik, fant ikke grunn til å gi noen kommentar om rettsbelæringen.

— Vi skal jo ha dommeren med oss videre i straffeutmålingen, bemerker Kjærvik.

GA RÅD: Lagdommer Daniel Lunde ga i dag juryen sine siste formaninger før de trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet for de 13 Nokas-tiltalte.
Alf Ove Hansen
OVERRASKET: Advokat Brynjar Meling mener lagdommer Daniel Lunde gikk vel langt inn på noen punkter i bevisvurderingen.
HANSEN, ALF OVE
FORNØYD: - DNA er et tungt bevis, og jeg synes derfor det var ryddig av ham å gå gjennom det, sier Metkel Betews forsvarer Marius Dietrichson.
Hansen, Alf Ove
INGEN KOMMENTAR: Thomas Ingebrigtsens forsvarer Tor Kjærvik ønsker ikke å kommentere rettsbelæringen. - Vi skal jo ha dommeren med oss videre i straffeutmålingen, sier han.
FORNØYD: Statsadvokatene Tor Christian Carlsen og Arild Dommersnes hadde lite å utsette på rettsbelæringen. - Den harmonerte godt med grunntonen i vår prosedyre, sier Carlsen.
Hansen, Alf Ove