— Dette er uprofesjonelt, og et slag i ansiktet. Forsøker de å presse klienten min, eller er det et takk for sist for at de måtte bytte ut to etterforskere?, spørGrønnerøds forsvarer Steinar Wiik Sørvik.

Politiadvokat Bjørn Arne Tronier sier til NTB at politiet akter å be omforlenget varetektsfengsling for de to medsiktede i Orderud-saken, KristinKirkemo og Lars Grønnerød. Rammen for den nåværende varetektsfengslingengår ut 5. august. Ifølge Tronier er politiets begrunnelse den samme som før,faren for bevisforspillelse.

— Troniers uttalelse er en provokasjon som han burde spart seg. Å proklamereforlenget varetektsfengsling 14 dager før den nåværende går ut er rett og slettuprofesjonelt, sier Steinar Wiik Sørvik.

NTB