Roy Hilmar Svendsen

Konstituert lensmann i Kvinnherad, Sigurd Børve, mener alt ble gjort etter boken da sirkusdirektør Jan-Ketil Smørdal 24. februar ble pågrepet og siktet for bombetrusler mot trygdekontoret i Kvinnherad.

— Ut fra alvoret i saken, og at det der og da ikke var noen andre aktuelle mistenkte, var det nødvendig å gå til pågripelse. Vi sto midt oppe i en situasjon hvor vi måtte evakuere flere bygg, og måtte få avklart alvoret i bombetrusselen, sier Børve.

Mangelfulle telefonlister

Den fungerende lensmannen, som til daglig er etterforskningsleder, forteller at pågripelsen var basert på såkalt straksdata fra Telenor, som viste innkommende teletrafikk til trygdekontoret. Ifølge Børve var problemet at politiet ikke var klar over at den første telefonoversikten de fikk fra Telenor kunne være mangelfull.

— Vi var ikke klar over at dette ikke ga et komplett bilde av den innkommende trafikken. Det oppdaget vi først da jeg ba om og fikk en utvidet trafikkanalyse noen dager senere. Da dukket det opp et telefonnummer til i det aktuelle tidsrommet. Vi gikk til pågripelse av denne personen, som siden tilsto og er dømt for bombetrusselen, sier Børve.

Etterforskningslederen sier han har forståelse for at det hele føltes svært ubehagelig for Smørdal, men vil likevel ikke beklage.

— Det er ikke uvanlig at folk blir hentet inn for å forklare seg for politiet. Det er ikke noen nyhet, sier Børve

- Ble ikke presset

En som derimot beklager hele episoden, er lensmann Vebjørn Moa ved Eid lensmannskontor. Det var hans betjenter som sto for pågripelsen av Smørdal, som faktisk er nærmeste nabo til en av politiførstebetjentene.

— Vi kryper gjerne til korset og beklager. Dette var en sak som ikke var særlig heldig for politiet. Men vår rolle i dette var kun å bistå Kvinnherad lensmannskontor, sier Moa.

Han understreker overfor BT at pågripelsen foregikk på en skikkelig og folkelig måte. «Glattcellen» var ifølge Moa en ordinær ventecelle, og lensmannen avviser også at Smørdal ble forsøkt presset til å tilstå.

— Vi er for erfarne til å drive med slikt. Det vi derimot gjorde, var å fortelle at politiet var i full gang med å evakuere trygdekontoret, og sa: «Har du gjort dette, må du jaggu fortelle oss det». Han nektet, og vi trodde ham. Etter avhøret, skiltes vi som gode venner.

— Smørdal hevder at politiet sa de hadde ham på tape?

— Det kan nok stemme. Vi oppfattet opplysningene fra Kvinnherad dit hen at samtalen var tatt opp, noe vi også fortalte Smørdal. Det viste seg i ettertid ikke å stemme, sier lensmann Moa.

Skuffet over politiet

Agora-direktør Jan-Ketil Smørdal bekrefter at Eid lensmannskontor har beklaget episoden, og han understreker at han ikke på noen måte bærer nag overfor dem. Han er langt mer skuffet over at ikke lensmannskontoret i Kvinnherad vil ta selvkritikk.

— Det er vanlig folkeskikk å legge seg flat og beklage når man har gjort en feil eller hatt en dårlig dag på jobben. Jeg mener lensmannskontoret i aller høyeste grad burde ta selvkritikk på måten de håndterte dette på, sier Smørdal til BT.