OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Mens flypassasjerer flest henger med hodet og misliker at det blir slutt på konkurransen i luften, ser de to arbeiderpartipolitikerne mange fordeler:Berrefjord lovpriser miljøgevinsten, for nå blir det mindre CO2-utslipp. Færre flyavganger gir et renere miljø, mener han.

Tveiten er på sin side glad for at det blir færre tomme seter, ikke minst mellom Oslo og Bergen. Dagens overkapasitet er uholdbar, etter hennes skjønn. Kan bli et problem — Ser dere ikke faren for at prisene lettere kan øke når konkurransen uteblir?

— I så fall må Konkurransetilsynet gripe inn, sier Berrefjord, mens Tveiten knapt har sett at de to selskapene har konkurrert på pris hittil.

— Tror dere virkelig at et flymonopol vil være interessert i å holde prisene lavest mulig?

— Jeg innrømmer gjerne at prisstigning kan bli et større problem for de reisende. Men stiger de for sterkt, går jeg ut fra at utenlandske selskaper blir fristet til å komme inn og konkurrere på det norske markedet, sier Rita Tveiten.

En vinnersak? Pål Berrefjord: - Husk på at de fleste land bare har ett flyselskap, som er så å si enerådende, og der er prisene lavere enn i Norge!

— Er dere overbevist om at dette er en vinnersak for Arbeiderpartiet når dere nå snart tar fatt på valgkampen?

— Det går ikke an å tenke slik, sier Berrefjord som er noe engstelig for den utsatte femteplassen på listen i Hordaland.Han er likevel overbevist om at folk flest tar poenget om miljøgevinsten. Dystre realiteter Tveiten, som er medlem av Stortingets næringskomiti, minner på sin side om at Arbeiderpartiet må rette seg etter realitetene, nemlig at Braathens går med halvannen million kroner i tap hver dag. Alternativet til å bli slukt av SAS er konkurs eller styrt avvikling.

— Ville det ikke ha vært smartere om Arbeiderpartiet hadde redusert eller fjernet flyavgiftene, slik at et selskap som Braathens kanskje kunne ha overlevd?

- Flere burde ta toget - Det kan godt være at vi burde ha sett på avgiftene. Får vi fylt opp flyene, kan det være et argument for å fjerne seteavgiften, sier Tveiten.

— Det er forresten ikke noe mål for Ap at folk skal fly mest mulig. Vi burde heller få flere til å ta toget, sier Berrefjord, som tripper etter å stige om bord i charterflyet til Mallorca sammen med vesle Jonas på tre år. Der skal de kose seg i in uke, de to.