Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) konkluderer med at det var greit å la sivile afghanske tolker avfyre skudd sammen med norske soldater i Afghanistan.

Etter at det ble kjent at Forsvaret hadde latt afghanske tolker krige for Norge, ba Forsvaret 30 offiserer om en forklaring på hvordan de hadde benyttet tolkene i tjeneste i Afghanistan. FOH har nå avsluttet evalueringen, skriver VG.

Selvforsvar

— Det har vært flere tilfeller der tolkene har brukt våpen. Men vi mener alt dette faller innenfor selvforsvarsretten, sier major Ivar Moen, presseoffiser ved FOH, til avisen.

Han legger til at tolkene ikke hadde fått våpenopplæring i den hensikt at de skulle utgjøre en fast del av Forsvarets kampavdelinger. Men det var både rett og nødvendig å utstyre dem med våpen, konkluderer FOH.

— Det er vårt ansvar å ivareta sikkerheten til tolkene. Det har vi forpliktet oss til. Da inkluderer det å sørge for at de har tilstrekkelig kunnskap i hvordan de kan operere de våpen som er tilgjengelige, sier Moen.

Utilgjengelige

Det hører med til historien at 21 av de 30 offiserene som ble kontaktet, valgte å forklare seg for FOH.

— Jeg ønsker ikke å si hvorfor noen ikke har svart. Men de har vært utilgjengelige av ulike grunner. Vi vil fortsatt forsøke å få svar på det vi har bedt om, sier Moen.

Tidligere denne uken ble det klart at 21 av de rundt 50 tolkene som jobbet for de norske styrkene i Afghanistan, får asyl i Norge sammen med sine familier.