Da Gro Harlem Brundtland var direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) kjempet hun for å redusere sukkerforbruket. Hun har fått kritikk fra flere hold etter at det tirsdag ble kjent at hun er helserådgiver for Pepsi.

Harlem Brundtland mener imidlertid at det er helt nødvendig å samarbeide med næringsmiddelindustrien.

– Vår erfaring i WHO var at PepsiCo var det mest positive og aktive i det samarbeidet vi den gang inviterte til for å følge opp våre viktige, faglige anbefalinger om en ny og bedre praksis omkring ernæring, sier hun.

I 2004 takket Harlem Brundtland ja til å bli med i en rådgivende ekspertgruppe hos Pepsi. Hun peker på at rådgiverne i løpet av de siste årene har bidratt til å endre produkter og markedsføringsrutiner i selskapet.

For eksempel skal Pepsi ha gått med på å endre praksisen med å ha brusautomater helt ned i barneskolen.

– Det gjelder å få til positive endringer i produktene både når det gjelder sukker, type og mengde fettstoffer og andre mineraler og vitaminer. Dertil gjelder det praksisen i markedsføring og reklame, ikke minst overfor barn, sier hun.

UENIG I KRITIKKEN: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mener rådgiverrollen for Pepsi bidrar til å endre selskapets produkter og markedsføring i positiv retning.
Scanpix