— Jeg skjønner at det blir bråk, og at mange har vanskelig for å godta dette, men jeg er overbevist om at det er riktig å stille stortingspresidenten på linje med statsministeren når det gjelder lønn. Jørgen Kosmo rangerer tross alt som nummer to her i landet, sier odelstingspresident Ågot Valle til Bergens Tidende.

I går ettermiddag ble det kjent at et internt utvalg i Stortinget foreslår betydelige endringer i lønn og godtgjørelse for stortingsrepresentantene.

- Ingen paradefigur

Det mest oppsiktsvekkende er at flertallet i utvalget, som består av medlemmer av presidentskapet, ønsker å gi stortingspresidenten et lønnsløft på 60 prosent. Frp og Venstre har allerede tatt klart avstand fra forslaget.

Fra å motta en lønn på 545.000 kroner i dag, pluss representasjonstillegg på 100.000 kroner, blir den nye lønnssatsen nå 975.000 kroner. Det nye beløpet skal imidlertid inkludere representasjonsutgiftene.

— Er det like stor belastning å være stortingspresident som statsminister?

— Presidenten er ingen paradefigur. Han har et betydelig arbeidspress og et stort ansvar. Det er lederen for en viktig i n stitusjon som nå løftes opp på dette lønnsnivået. Dette har man tatt konsekvensen av både i Sverige og Danmark, der øverste leder av nasjonalforsamlingen har samme lønn som statsministeren, sier Valle, som presiserer at det ikke blir noen endringer for de andre i presidentskapet.

Ryggdekning i SV

— Har du ryggdekning i SVs stortingsgruppe for å gi Kosmo så høy lønnsøkning?

— Ja, det har jeg. Dette gjelder én person. Det er absolutt ikke urimelig at han stilles likt med statsministeren.

— Ettersom han rangerer som nummer to burde han kanskje fått noen kroner mer enn Bondevik?

— Nei, det får holde med dette, sier hun.

Utvalget har også vurdert om komitélederne og de parlamentariske lederne bør få egne tillegg. Både Høyre og Frp mener at det er gode grunner til å gi noe ekstra til dem som leder stortingskomiteene, men flertallet sier nei.

Ågot Valle er overbevist om at det er et riktig prinsipp å gi samme lønn til alle stortingsrepresentanter, bortsett fra stortingspresidenten, selv om noen har mer sentrale verv enn andre.

Pensjonsordningen består

Utvalget har for øvrig strammet kraftig inn på reglene for å få såkalt ventelønn etter å ha gått ut av Stortinget.

Derimot er det ikke gjort noe for å endre de gunstige pensjonsordningene som gjelder for stortingsrepresentanter. Det beklager Ågot Valle.

— Det er jo hinsides all fornuft at vi skal beholde et system som går ut på at stortingspensjonen skal følge «den til enhver tid gjeldende stortingslønn».

Også den såkalte 75-års regelen er kritikkverdig. Hvis alder og tjenestetid på Stortinget til sammen utgjør 75 år, har man i dag rett til å heve pensjon. Det kan for eksempel føre til at en 51-åring kan forlange alderspensjon fra Stortinget, sier Ågot Valle.

FORSVARER LØNNSHOPP: Odelstingspresident Ågot Valle forsvarer av all kraft det nye lønnsnivået til Jørgen Kosmo.
ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN