– Vi har ikke beslaglagt mer fjørfekjøtt enn det som er vanlig før kontrollen ble styrket før helga, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved tollstasjonen på Svinesund.

Det beslaglegges vanligvis en god del fjørfekjøtt på Svinesund, ofte i partier på noen hundre kilo, som sannsynligvis er påtenkt restauranter i Norge.

– Dette kjøttet er normalt kjøpt i Sverige, men det egentlige opprinnelseslandet er ofte ukjent, sier Fredriksen til NTB.

I tillegg til den skjerpede kontrollen på grenseovergangene holder tollvesenet et ekstra skarpt øye med flypassasjerer fra land der det er registrert fugleinfluensa.

– Vi forsøker å fange opp og kontrollere alle som kommer med fly fra disse landene, sier underdirektør Geir Høiseth i Toll— og avgiftsdirektoratet til NTB.