Navantia har på bakgrunn av forhold ved verftet foreslått levering av Forsvarets første fregatt i den nye Fridtjof Nansen-klassen senest 31. mars neste år. Det er seks måneder etter den opprinnelige planen, opplyser Forsvarsstaben i en pressemelding tirsdag.

Ifølge verftet vil forsinkelsen ikke få konsekvenser for levering av de fire siste fartøyene.

Kontrakten med Navantia er utformet slik at Forsvaret ikke skal tape økonomisk på eventuelle forsinkelser. Forsvaret er nå i dialog med verftet om kompensasjonsspørsmålet.

Fregattene vil være et kjerneelement i det nye, nettverksbaserte Forsvaret som er under utvikling i Norge og blant våre allierte. Fregattprosjektet er den største investeringen i Forsvaret noensinne.