Jean-Pierre Serre er professor emeritus i matematikk ved Collège de France i Paris.

— Han har uten tvil gjort seg fortjent til prisen, mener Helge Tverberg, professor i matematikk ved Universitetet i Bergen.

— Vi her på instituttet har diskutert Serres kandidatur, fordi han har gjort en betydelig forskningsinnsats og skrevet mange bøker. Han har også lagt grunnlaget for mange moderne matematiske teorier på et høyt vitenskapelig nivå. Serre er fortsatt aktiv.

Viktig begivenhet

Niels Henrik Abels minnefond ble etablert 1. januar 2002 med det hovedmål å dele ut en Abel-pris for fremragende matematisk arbeid. Prisen er på 6 millioner norske kroner (ca. 750. 000 Euro).

— For internasjonal, og særlig norsk matematisk vitenskap, er dette en viktig begivenhet, legger Helge Tverberg til.

— Med Abel-prisen har matematikkfaget fått en internasjonal pris av høyeste rang. Tanken bak prisen er å sette fokus på matematikk og realfag i langt større grad enn hittil, og håpet er at denne matematikkprisen skal gi gunstige sideeffekter. Matematikk er svært viktig dersom vi skal oppnå nye teknologiske og vitenskapelige nyvinninger, men i de siste årene har matematikk vært lite i skuddet blant ungdommen i Norge, og det må nesten kalles krise i realfagene her i landet. En god del av fondets avkastning skal derfor brukes for å øke matematikkinteressen hos barn og unge, sier Tverberg.

— Noe av bakgrunnen er også at vi har manglet en stor pris i matematikk. Hvert år deler Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm ut nobelpriser i fysikk og kjemi, men ingen pris for matematikk. Dette har lenge vært savnet, men selvsagt er håpet også at prisen vil rette oppmerksomheten mot Norge i internasjonale forskerkretser.

Minnefond etter stor matematiker

Abel-prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) som har nedsatt en Abel-komite på fem matematikere til å vurdere nominerte kandidater og anbefale en verdig vinner av Abel-prisen. Fagkomiteen er ledet av professor Erling Størmer ved Universitetet i Oslo.

Prisen har fått navn etter den store norske matematikeren og prestesønnen Niels Henrik Abel (1802-1829). Abel var bare vel 26 år da han døde av tuberkulose, likevel klarte han å oppnå store resultater og er internasjonalt kjent. Men det er ikke uvanlig med unge matematikere, ofte oppnås de aller ypperste resultatene av forskere under 40 år.

Den norske Abel-prisen kan gis til alle aldersgrupper, både for førsteklasses enkeltprestasjoner og for livslang virksomhet på toppnivå, som i dette første tilfellet med Serre.

FIKK ABEL-PRIS: Jean-Pierre Serre (76).
FOTO: SCANPIX