Det sa den tiltalte da han på slutten av torsdagens rettsmøte nok en gang ble kalt frem for å avgi forklaring.

Før Kristiansen ga en kort forklaring på tampen av rettsmøtet avsluttet lagmannsretten eksaminasjonen av den tiltalte Jan Helge Andersen.

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Tore H. Pettersen, oppnådde det han ønsket i retten torsdag. Tiltalte Jan Helge Andersen avslørte at han har problemer med å fortelle hvor lang tid de to tiltalte brukte i Baneheia drapsdagen.

Det er avgjørende for Pettersen er å få en forklaring som viser at Viggo Kristiansen ikke var med på åstedet, fordi det kom og ble sendt tekstmeldinger på mobiltelefonen hans klokken 18.57 og 19.37. Kristiansens forsvarer er opptatt av å få vite nesten på minuttet hva de enkelte ting som ble gjort tok av tid, både før, under og etter drapene.

Andersen har både i byretten og nå i lagmannsretten problemer med å tidfeste det som skjedde i Baneheia.

Eksaminasjonen fra advokat Pettersens side virket noe omstendelig, og det tæret åpenbart på tålmodigheten hos sentrale aktører i retten at det ble brukt så lang tid på svært mange tidsdetaljer. Et par ganger kom det forsiktige korrigeringer fra førstelagmann Asbjørn Nes Hansen.

I motsetning til de første dagene i retten, satt juryen torsdag ettermiddag mest bakoverlent i stolene sine og gjorde få notater.

Advokat Svein Hagen, medforsvarer for Viggo Kristiansen, spurte nærmere om hvordan låsen på sykkelen til Viggo så ut. Han ble også spurt hvordan sykkelen ble låst til bommen ved Svarttjønn.

Viggo Kristiansen ble igjen plassert i vitneboksen.

Førstestatsadvokat Dahl: — Du har hørt hva Jan Helge har forklart om det som skjedde i Baneheia. Hvilken kommentar har du til dette?

Viggo Kristiansen: - Du, jeg vet i grunnen ikke hva jeg skal si. Det er helt uforståelig for meg hva han sier.

Førstestatsadvokat Dahl: - Det er andre gang du nå hører forklaringen fra Jan Helge Andersen. I byretten ble du dømt til 21 års fengsel. Det kan også bli resultatet i lagmannsretten, og da er saken endelig avgjort for deg. Har du noen forklaring på hvorfor han snakker usant og finner på å si dette i retten?

Viggo Kristiansen: - Ingen forklaring ý overhode.

Førstestatsadvokat Dahl: - Er det noe uvennskap mellom dere som gjør at han vil skade deg?

Viggo Kristiansen: - Vi har aldri kranglet på en slik måte som dette kan føre til.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen: - Er det mer du ønsker å forklare, Kristiansen?

Viggo Kristiansen: - Nei, ikke noe spesielt.

Viggo Kristiansen forklarte seg igjen i dag. TEGNING: GRO VIK