Blant kronikere er det alle i alderen mellom 3 og 65 år med risiko for alvorlig sykdom og med disse tilstandene som først blir innkalt først. Det vil si alle med disse tilstandene:

  • kroniske luftveisinfeksjoner og nedsatt lungekapasitet.
  • kroniske hjerte— og karsykdommer
  • nedsatt forsvar mot infeksjoner
  • diabetikere
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • svært alvorlig fedmeI tillegg innkalles også alle over 65 år med risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Folkehelseinstituttet har også nå bestemt seg for hvilke typer helsepersonell som skal få vaksinen først.

Det vil være personell som tar imot og behandler pasienter med akutt sykdom og som kan ha influensa. I praksis er det fastleger, legevaktpersonell og ambulansepersonell. og sykehuspersonell som tar imot og behandler pasienter. I tillegg vil også helse- og omsorgspersonell som det kan bli kritisk mangel på ved økt sykefravær bli prioritert.