Hele mannskapet på 14 ble torsdag morgen reddet. Ålesund-rederiet Volstad Shipping sendte fredag kveld et skip mot havaristedet i et forsøk på å berge den 68 meter lange tråleren. Reketråleren "Sæviking", som reddet besetningen, holder seg i området for å holde øye med havaristen.

— Tråleren holdt seg i 21-tiden fremdeles oppe ved hjelp av pumpene om bord. Lasten er ødelagt fordi lasterommet er fylt med vann, men vi gjør et forsøk på å redde skipet, sier daglig leder for Volstad Shipping, Eivind Volstad, til NTB.

Det er dårlig vær i området, og det kan gjøre en bergingsoperasjon vanskelig.

Lenset

Rederiet var i kontakt med mannskapet første gang klokken 4.15. Da hadde båten begynt å ta inn vann, men situasjonen så ut til å være under kontroll.

— Mannskapet lenset, men etter hvert begynte vannet å stige inn i lasterommet, sier Volstad.

De 14 om bord gikk i flåter og ble klokka 7.20 plukket opp av reketråleren "Sæviking", som lå like i nærheten. Samtlige skal være uskadde.

En inspektør fra Grønlands Fiskerilicenskontrol var blant dem som ble berget fra skipet. Ifølge Eivind Volstad skal det etter forholdene stå bra til med mannskapet.

Til Island

Havariet skjedde 200 sjømil sør for Tasiilaq på Grønland. Grønlands kommando fikk melding om nødsignalene i 1-tiden fra Ammassalik Radio, og varslet redningstjenesten. De gjorde klart helikopter som skulle fly ut så fort det ble lyst, men "Sæviking" kom i mellomtiden det havarerte fartøyet til unnsetning.

Årsaken til havariet var torsdag ettermiddag ikke kjent.

"Sæviking" skal etter hvert bringe mannskapet fra "Volstad Viking" til Island der de 14 vil bli satt i land i Reykjavik.

Den havarerte tråleren, som er bygget i 1975, er 68 meter lang og 12,5 meter bred.

(NTB)