• Fremmede stater har gjort forsøk på oppkjøp fra norske bedrifter for å utvikle egne kjernevåpenprogrammer, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jørn Holme.

Holme kom med opplysningen på en pressekonferanse i Oslo tirsdag der han la frem PSTs ugraderte trusselvurdering for 2007.

PST-sjefen vil ikke si hvilke norske bedrifter og hvilke fremmede stater det gjelder. Men han understreker at PST har et bredt samarbeid med norsk industri for å hindre at bedrifter uaktsomt skal komme til å selge produkter eller teknologi som kan brukes til å utvikle masseødeleggelsesvåpen.

Holme sier at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner, på linje lignende virksomheter i andre europeiske land, er mål for stater som ønsker å skaffe seg produkter, teknologi og kunnskap for å utvikle kjernevåpen.

Det er ofte utenlandske oppkjøpere som har fått nei i andre land, som kommer til Norge for å kjøpe produkter og teknologi som kan brukes til å fremstille masseødeleggelsesvåpen, får NTB opplyst i PST.