Spørsmålet er hvordan kvotene skal fordeles mellom fartøygrupper og redskapsgrupper i fiskerinæringen.

Ressursfordelingsutvalget, med Johannes Nakken som leder, foreslår nye adgangsbegrensninger i flere fiskerier der det til nå ikke har vært slike begrensninger for de minste fartøyene. Dette gjelder fiske etter sei, sild, makrell, og hyse nord for 62. breddegrad. Utvalget foreslår også adgangsbegrensning i kystbrislingfisket.

Ressursfordelingsutvalgets innstilling sendes om kort tid ut til fylkeslag og gruppeorganisasjoner, før den endelige behandlingen på Norges Fiskarlags landsmøte i oktober.

På flere tidligere landsmøter har Fiskarlaget vært nær splittelse på grunn av konflikter om fordeling av fiskekvotene.NTB