Personer som frifinnes i straffesaker kan derfor i framtiden vente seg en oppreisning på 20.000 kroner for 30 dager i varetekt, skriver Dagsavisen.

Etter det avisa kjenner til, er det de danske og svenske oppreisningsutbetalingene som kommer til å danne grunnlaget for det norske systemet. Det vil i så fall bety at personer som urettmessig arresteres, siktes og fengsles vil få langt mer i oppreisning enn det som er vanlig i dag.

— En slik sviende prisliste vil ha den utmerkede effekt at aksjonskåte politijurister må tenke seg om. Håpet er at dette vil resultere i at det begås færre maktovergrep fra politiets side enn i dag, sier høyesterettsadvokat Tor Erling Staff.

(NTB)