— Mer enn halvparten av førskolelærerne stemte nei til forslaget, sier Ellinor Gilberg i Utdanningsforbundet i Oslo.

Hun vil ikke oppgi hvor stor nei-prosenten blant førskolelærerne var.

Men på kjøttvekten var det ikke tilstrekkelig til å sende Utdanningsforbundet ut i streik. Flertallet av Utdanningsforbundets medlemmer er nemlig lærere og de stemte for det meste ja.

Førskolelærerne er derimot sterkt misfornøyde med at deres lovede lønnsløft ble ofret til fordel for lærernes arbeidstidsavtale, kompetanselønnssystem og løft for lektorene.

Når førskolelærerne ikke klarte å få nei-flertall i Oslo, er faren for lærerstreik minimal også i resten av landet.

— Da går det nok mot et ja for oss andre også, sier Sigrun Håland, påtroppende leder i Utdanningsforbundet i Rogaland.

Oslo stemmer før resten

Osloskolene er først ute i uravstemningen. Resten av landets kommuner forhandler samlet og kommer med sitt resultat neste mandag, den 25. juni.

55,4 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i Oslo som har avlagt stemme, har stemt ja til årets tariffoppgjør.

Oslolærerne var i utgangspunktet langt mer negative til forhandlingsresultatet med arbeidsgiver enn lærerne i resten av landet har gitt uttrykk for.

— Det er et knepent ja og det er et kraftig signal om at førskolelærerne spesielt og mange lærere er misfornøyd, sier Sigrun Håland.

I Hordaland er stemningen ganske lik:

— Vi ser jo at medlemmene er noe delt: de er ikke begeistret, men aksepterer tilbudet likevel.

Kjetil By Rise i Utdanningsforbundet i Trondheim tror også resultatet i Oslo peker mot et ja på landsbasis. Men han er mer usikker på utfallet i Trøndelag enn i resten av landet:

— Trøndelag er kjent for å være mer radikal enn resten av landet, sier Kjetil By Rise.

— Vi snakker her om radikal i betydningen konservativ, det vil si mer motstander av lokal lønnsdannelse, sier By Rise - han er overrasket over at såpass mange svarte ja i Oslo.

Blir neppe lærerstreik

Dermed ser det ikke ut til at det blir noen lærerstreik i sommer, en streik som kunne kommet til å vare langt utover skolestart i høst.

Utdanningsforbundets viktigste seier overfor arbeidsgiver KS og Oslo kommune, som er eget område, var at arbeidstidsordningen og kompetanselønnssystemet ble bevart.

58,7 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i Oslo stemte i uravstemningen.

Økonomisk sett ble resultatet slik:

Lærerne fikk et generelt tillegg på minst 7500 kroner, med virkning fra 1. mai.

Fra mai neste år blir det gitt et nytt tillegg på 7500 kroner.

Lektorer med opprykk (syv års universitetsutdanning) øker minstelønnen etter ti år med 11.000 kroner og etter 16 år med 13.500 kroner.

I tillegg kommer et lokalt tillegg på i gjennomsnitt 4000-4500 kroner per årsverk, 1,4 prosent av rammen.

Lønnsoppgjøret blant lærerne har en ramme på omkring 4 prosent.