— Hjemmesiden til Forskningsrådet er bare i begrenset grad tilrettelagt for å finne informasjon om forskningspublikasjoner og forskningsresultater, heter det blant annet i en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

Det konkluderes blant annet med at Forskningsrådet ikke er gode nok til å informere om forskningsresultater, slik at de kan komme til nytte for deg, meg, fagmiljøer og politikere.