— Laserbehandling gir kortvarig og middels lang smertereduksjon for mennesker som lider av nakkesmerter. Og bevisene er mer solide enn for mange andre behandlingsmetoder som er i bruk, skriver han.

Guzmán er forskningsleder og spesialist i fysikalsk medisin, revmatologi og rehabilitering. Han jobber ved University of British Colombia i Vancouver i Canada. Guzmán påpeker at virkningsmekanismene ved laser ikke er helt klare og tydelige.

— Men det gjelder også for mange medikamenter som foreskrives hver dag, påpeker eksperten.

Han hevder at det er liten tvil om at en signifikant reduksjon i smerte kan forbedre livskvaliteten.

— Helsemyndigheter rundt om i verden støtter andre behandlingsformer for nakkeproblemer med færre bevis for effekt og mindre reduksjon av smerte. Det kan argumenteres for at laserbehandling bør støttes av det offentlige, fordi det har en virkning og få bivirkninger.

— For mye hokus pokus Spesialister på fysikalsk medisin i Norge har tidligere avvist effekt av laserbehandling.

Jens Ivar Brox, overlege ved ortopedisk avdeling på Rikshospitalet og spesialist på fysikalsk medisin, har en rekke ganger uttalt seg kritisk. Men nå har professor Jan Magnus Bjordal ved Høgskolen i Bergen lagt mer vitenskapelig dokumentasjon på bordet.

— Vi kan ikke utelukke at Bjordal har rett. Men jeg er usikker, sier Brox. Han har vært med på å utarbeide europeiske retningslinjer for behandling av uspesifikke ryggsmerter. Der ble ikke laserbehandling inkludert.

Sykdom eller plage? Brox uttrykker seg svært skeptisk:

— Når vi ikke kan lokalisere smertene, så skal en altså kunne penetrere hud og fett og treffe årsaken til smerte? Laser blir litt for hokus pokus, sier han.

Nakken er et felt som har fått lite oppmerksomhet i studier.

— Vi har sett opp mot en to- til firedobling av rygg-, nakke- og skulderplager, uten at livet er blitt tilsvarende vanskelig de siste tiårene. Vi skulle heller tro det var motsatt. Spørsmålet er om dette er en sykdom eller en plage? Kanskje det er mer knyttet opp mot stress, antyder Brox.