Det var julaften for kultur og idrett, men frustrasjon blant forskere da det ble avgjort at kultur og idrett i fremtiden skal få alle tippemidlene alene. De 800 millionene som går til forskning i dag, avvikles.

Det skjedde etter at SV og Ap støttet et forslag fra Frp.

— Ikke skade forskningen

Politikerne har samtidig sagt at forskningen ikke skal bli skadelidende etter denne endringen. Forskningsfondet styrkes, og fondets kapital vil nå øke fra 13 til 27 milliarder kroner. Universitetsdirektør Kåre Rommetveit ved Universitetet i Bergen mener prosessen i Stortinget har skapt uro og usikkerhet i forskningsmiljøene.

— Isolert sett og på kort sikt er jeg tilfreds med at forskningen får et løft for neste år, med en økt bevilgning på 140 millioner kroner. Mer problematisk er det at det er skapt en usikkerhet om fremtidige forskningsbevilgninger, sier Kåre Rommetveit.

- Skal nå OECD-nivå

Norge bruker 1,7 prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning. I Sverige brukes 3,8 prosent, mens gjennomsnittet for OECD-landene er 2,2 prosent.

Ifølge Frp, Ap og SV står målet om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå på forskningen innen 2005 fast. «Stortinget ber regjeringen sørge for dette i de ordinære budsjettframlegg», heter det i avtalen partiene har undertegnet. Studentene mener vedtaket om kutt av tippemidlene er kritikkverdig.

— Nå står norsk forskning i realiteten uten sikre midler til forskning. Kompensasjonen med å styrke Forskningsfondet er grei nok på kort sikt. Men en går en usikker fremtid i møte, sier leder i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen, Torstein Fjeldet Lunde.