1. Albert Einstein (1879-1955): Fordi han var en radikal nytenker.

2. Isaac Newton (1642-1727): For hans intellektuelle briljans og dyktighet som eksperimentator.

3. Michael Faraday (1791-1867): Fordi han la hele fundamentet for elektromagnetismen.

4. Charles Darwin (1809-1882): Fordi hans evolusjonslære snudde opp ned på menneskenes posisjon i naturen.

5. Galileo Galilei (1564-1642): Fordi han som den første kombinerte eksperimenter og matematikk.

6. Leonhard Euler (1707-1783): For hans enorme intuisjon for hva som er riktig innen fysikk og matematikk.

7. James Clerk Maxwell (1831-1879): Fordi han satte opp likninger for elektromagnetismen som fortsatt er gyldige og som sprengte Newtons måte å se verden på.

8. Karl Friedrich Gauss (1777-1855): Fordi han var en genial matematiker. 9. Max Planck (1858-1947): Fordi han ble den moderne fysikkens far.

10. Antoine Lavoisier (1743-1794): Fordi han «fikk orden på» kjemien.