Nordlandsforskning har evaluert den kommunale kontantstøtteordningen i Bodø, og blant annet kommet fram til at 75 prosent av dem som mottar kontantstøtte ikke er hjemme på heltid med barna.

I et innslag på NRK Dagsnytt 26. august sa Valgerd Svarstad Haugland at noen av stikkprøvene hun har sett på, har vært så dårlig utført at hun ikke har tillit til dem.

— Vi oppfatter statsrådens uttalelser som et forsøk på å klassifisere vår studie som en dårlig utført undersøkelse, og ønsker ikke å la en slik omtale av vår forskning bli stående uimotsagt, skriver Nordlandsforskning i en pressemelding, som også er sendt til Svarstad Haugland.

Nordlandsforskning opplyser at deres evaluering av kontantstøtten i Bodø ikke var en stikkprøve, men en bredt anlagt spørreskjema-undersøkelse som gikk til 900 familier.

NTB