Professor og mobilekspert Josef Noll mener at Telenor systematisk har bygget ned forskningen og kompetansen de siste årene, skriver VG.

Noll jobbet tidligere for Telenors forskningsavdeling, men sa opp jobben fordi han opplevde at Telenor kuttet ned på forskningen. Nå er han professor ved Universitetet i Oslo.

— Kunnskap er viktig, særlig i en krisesituasjon. Og for å få kunnskap så kreves det forskning. Telenor som alle andre mobiloperatører satser ikke nok på forskning, mener han.

Noll får støtte fra det statlig drevne forskningsinstituttet Simula som ligger vegg i vegg med Telenor på Fornebu.

— Vi driver forskning rundt akkurat den problemstillingen Telenor opplevde pinsehelgen, sier avdelingsleder Olav Lysne. Simula har flere ganger prøvd å få Telenor til å samarbeide om forskning, uten å få respons.

— Telenor melker gammel teknologi, mens økonomisk gjør de det strålende, konstaterer daglig leder i Simula, Aslak Tveito.

Professor Noll mener Telenor må få dagbøter i hundremillionersklassen hvis nettet bryter sammen .