Korallkartleggingen ble gjennomført med fartøyet «G.O. Sars» i perioden 7. — 23. juni i år. Funnene ligger i noen av de mest fiskerike områdene vi har langs norskekysten, noe som kan utløse en strid mellom fiskerinæringen og de som vil bevare revene. Ifølge TV 2 har WWF allerede forlangt at fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) innfører forbud mot bunntråling i området.

De 1.447 korallrevene forskerne har oppdaget dekker til sammen et område på 363 kvadratkilometer, et område like stort som 554 fotballbaner.

— For å være 100 prosent sikker på at en struktur på kartet virkelig er et korallrev må vi ned til bunnen for å sjekke med kamera. Vi har vært nede på mange steder og stort sett er det korallrev vi finner, sier marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.

Ifølge TV 2 var revene som ble funnet lengst ute i havet mer eller mindre intakte, mens de som var lenger inne på sokkelen var knust til småbiter av bunntråling.