Sintef-forskeren begynte å jobbe med mikrobiologi i 1969 og har siden tidlig på 1990-tallet forsket på legionella.

Hun hevder at myndighetenes metode for å avdekke legionella er uegnet. Ahlen er overrasket over at kimtallsmetoden fortsatt benyttes ved legionellakontroll, fordi denne testen ikke avslører legionellabakterier. Dermed kan syke anlegg faktisk blir friskmeldt.

– Allerede for to år siden påpekte jeg at kimtallsmetoden er egnet til sjekk av næringsmidler, men ikke til legionella-kontroll, sier Ahlen til Stavanger Aftenblad.

Forskeren mener det er meningsløst at folk dør av legionella i dag, og at myndighetene må ta bakterien mer på alvor ved å sette inn rette tiltak.

– Kultivering (dyrking av bakterier) er en vanlig metode for å avdekke legionellasmitte, men den tar tid. Ved bruk av ny genteknologisk metode kan man imidlertid få svar på prøven samme dag, sier Ahlen.

I 2001 mistet sju mennesker i Rogaland livet på grunn av legionella. I 2005 døde ti personer i Østfold etter å ha blitt smittet av legionella. I forrige måned ble nye sykdomstilfeller oppdaget både i Stavanger og Bergen.