— Jeg har sagt opp jobben på eget initiativ fordi jeg setter ytringsfriheten høyere enn en jobb, sier han til NTB.

Skiller mellom jobb og fritid

Jarle Synnevåg er en av Forsvarets fremste eksperter på elektronisk krigføring. Privat tar han til orde for at muslimer bør mobbes og trakasseres. Han har vært i kontakt med sine sjefer i FFI i forbindelse med oppsigelsen, men vil ikke kommentere om hans uttalte syn på islam har medført at han er blitt presset til å gå.

ý På jobben har jeg ikke diskutert mitt syn med andre. Jeg har prøvd å holde et skille mellom jobben og andre aktiviteter, sier han.

Nyhetsgrupper

Ifølge Aftenposten har Synnevåg på åpne nyhetsgrupper på internett gitt uttrykk for at muslimer fortjener å bli mobbet og trakassert, og at muslimer ikke er til å stole på "før de er seks fot under jorden".

Han skal også ha hevdet at "bare det å være muslim er en av de verste forbrytelser mot menneskeheten en person kan være skyldig i".

FFI-forskeren beklager dessuten at satanister ikke hadde så pass vett "at de satte fyr på kirker hvor det oppholder seg kirkeasylanter, da kunne man på sett og vis si at det ene faenskapet røket ut det andre - bokstavelig talt".

Synnevåg er Norges 3. mest aktive deltaker på nyhetsgrupper. I løpet av tre måneder postet han 2016 meldinger og artikler. I temaer om innvandring er han Norges 2. mest aktive. I flere mailer har han også henvist til at han arbeider i Forsvaret, og gitt linker til arbeidsplassen FFI.

Holdt foredrag for NATO

Sjef i FFI, Nils Holme, reagerer med sjokk på uttalelsene som Synnevåg er kommet med.

— Dette er forskrekkelig, og en komplett overraskelse for oss. Det er helt udiskutabelt rasistiske holdninger. Jeg er dypt rystet, sier Holme til Aftenposten.

Og mens Synnevåg privat hetser islam og dets tilhengere, er han til daglig en meget anerkjent forsker i FFI. For to uker siden holdt han foredrag på det prestisjefylte NATO-seminaret. Etter at generalinspektøren Thomas Colin Archer i Luftforsvaret, hadde ønsket velkommen til seminaret, var FFI-forskeren en av de første nordmennene i ilden.

Kritisk Halvorsen

SV-leder Kristin Halvorsen er svært kritisk til at en ansatt i FFI har drevet en privat hetskampanje mot muslimer på internett. Hun mener uttalelsene som Jarle Synnevåg er kommet med er uforenlig med en jobb som forsker i Forsvaret. Hun synes det er overraskede og foruroligende at Forsvaret ikke har fanget opp de ekstreme meningene en av deres ansatte har

— Jeg stiller spørsmål ved kvaliteten på sikkerhetsklareringen man må gå igjennom for å få jobb i Forsvaret, sier Halvorsen.