Det mener seniorforsker Asbjørn Torvanger i Cicero senter for klimaforskning, som er knyttet til Universitetet i Oslo.

Torvanger sier til NTB at han da legger til grunn at rensing og deponering er på plass når gasskraftverket er ferdig til drift i fullskalaformat i 2014.

Torvanger deler dermed ikke bekymringen til flere som har gitt uttrykk for stor bekymring fordi regjeringen løper fra avtalen om CO2-fangst og lagring også i testperioden. Regjeringens begrunnelse er at det vil bli uforholdsmessig dyrt å lagre CO2 i testperioden.

Torvanger sier at regjeringen kanskje ikke har gjort en grundig nok jobb før det ble lovet å deponere CO2 også i testperioden.

– At dette ville bli dyrt kunne man ha funnet ut allerede før avtalen ble inngått, mener han.

Hvor troverdig regjeringen er når den sier at CO2-rensing for hele gasskraftverket skal være på plass i 2014, synes Torvanger det blir vanskelig å kommentere.

– Jeg legger til grunn at dette skjer. At regjeringen velger å kjøpe CO2-kvoter for mellomperioden fra 2011 til 2014 er ikke dramatisk. Det er en akseptabel løsning, sier Torvanger.