Også professor Knut Heidar ved samme institutt deler den oppfatningen.— Det som har preget Høyre ideologisk og politisk de siste ti årene er at partiet har vært usedvanlig stabilt.Men ser en litt lengre tilbake i tid mener Heidar at Høyre har forandret seg.- Da har den individuelle økonomiske sfære fått større vekt i Høyres politikk enn den kollektive stat og samfunnsforankring som preget det tradisjonelle Høyre. Staten som en nødvendig men avgrenset bærer av det kollektive verdisystem er fortrengt i noen grad for enkeltmenneskers økonomiske armslag.Begge to mener det er store politiske forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet.- Likheten mellom de to partiene er overdrevet fordi de har en del felles standpunkt i saker som gjelder næringslivet og en del økonomiske spørsmål. Det har tåkelagt forskjellene, sier Narud- Det er åpenbart reelle politiske forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet på hva som er den enkeltes ansvar og hva som er statens ansvar. Høyre vil legge ansvaret mer til individet og den enkelte familie mens Ap i større grad vil ha et offentlig sikkerhetsnett. Dette kommer til uttrykk både i skattepolitikken og velferdspolitikken og vil på lengre sikt skape ulike typer samfunn, sier Heidar.Polariseringen mellom Høyre og Arbeiderpartiet bidrar til mobilisering og fører til øket interesse for valgkampen og høyere valgdeltakelse.- Høyre er kommet fra skyggenes dal, er blitt hovedmotstander til Arbeiderpartiet og må være meget lykkelig. Skadelidende er sentrumspartiene, for de blir mer usynlige, sier Narud.