– Flytrafikken i retning sør og øst er rammet av forsinkelser på 20-30 minutter i snitt per flyging. For enkelte flyginger kan forsinkelsene bli lengre, for andre kortere, opplyser informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn til VG Nett.

Forsinkelsene startet like etter at det ble kjent at to sjefflygeledere ved Avinors kontrollsentral på Røyken utenfor Oslo sa opp sine stillinger. Det spekuleres også om mangelen på flygeledere har en sammenheng med konflikten mellom ledelsen og de ansatte i Avinor.