Erfaringene trekkes nå av det landsomfattende Pilot-prosjektet i skolen, og i går ble de presentert på en landssamling på Solstrand Fjord Hotel i Os. Erfaringene kan bidra til en omfattende fornyelse av både grunnskolen og videregående skole i fremtiden.

Elevene får bestemme

— Vi elever har selv fått være med å bestemme i dette prosjektet, forteller Silje Ådnanes og Kathrine Hauge fra Bømlo videregående skole. Lærere og elever har samarbeidet mer. Lærerne følger ikke bare sin gamle plan, men er villigere til å spørre elevene hva som fungerer. På en naturlig måte utvikles skolen, mener de to.

13 små klasserom var skapt på Solstrand i går. Her presenterte elever og lærere fra Hordaland sine erfaringer. Deltakerne gikk fra rom til rom og lot seg inspirere av det de fikk se og høre.

Ved Kaland skole i Austrheim har elevene selv fått lage årsplaner og velge arbeidsmåter. De har også selv satt karakterer på flere prøver i løpet av året.

I Kvinnherad og på Bømlo har elever fra videregående skole gått inn som lærere i grunnskolen.

Inspirerende

— Jeg tror vi forklarer ting lettere for elevene. Dette var inspirerende både for oss og dem, tror Erik Steen, elev på tredje året ved Kvinnherad videregående skole. Det var som elev i IKT driftsfag han lærte elever på barneskolen å bruke datateknikken. Samtidig hadde han og medelevene ansvar for drift og vedlikehold av barneskolens maskiner. Lærer Lars Kallevik mener elevene lærer faget bedre når de skal rettlede andre.

Der den nye datateknikken tas mer bevisst i bruk i skolen, endres skolens måte å arbeide på raskere. Det mener både Angela Kreher, prosjektleder for Pilot, og Ola Erstad som leder omfattende forskning av prosjektet. De ser at variasjon i arbeids- og vurderingsmåter skaper større interesse for skolen. Selv erfarne lærere våger å begi seg ut i nye måter å arbeide på.

Gøy på øde øy

Elever fra Kaland skole i Austrheim har levd seg inn i hvordan det er å overleve på en øde øy ved hjelp av den nye metoden «storyline».

— Det var veldig gøy. Vi lærte masse. Vi hadde så flott musikk på festen, forteller elevene Jarle Kaland og Mathias Gallefoss med begeistring. Om de savnet pizzaen hjemme, gikk det godt an å overleve på ananas og kokosnøtter. Og musikken laget de med naturlige ting de fant i omgivelsene.

— Med 32 år bak meg i skolen opplever jeg denne metoden som noe av det mest inspirerende jeg har arbeidet med, sier lærer Annbjørg Sæverås. I fire timer hver uke i seks uker levde elevene seg inn i historien og skapte utviklingen selv. Både elever og lærere opplevde det utrolig artig.

— Pilot er første landsdekkende prosjekt der datateknikken bevisst brukes for å fornye skolen. Det skaper glade, motiverte og lærende elever, sier forsker Trude Haram Frølich.

<b>LÆRTE MASSE: </b>Elevene Jarle Kaland (nærmest) og Mathias Gallefoss forteller at de lærte masse av å leve seg inn i hvordan det kan være å strande på en øde øy.<p/>Foto: TOR KRISTIANSEN