De største overraskelsene er næringsminister Odd Eriksen (50) fra Ap i Nordland og olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (52) fra Senterpartiet i Nordland. Enoksen kommer inn fordi Marit Arnstad til slutt sa nei til å bli statsråd.

Regjeringen består av ti menn og ni kvinner, med en gjennomsnittsalder på 44 år. Stoltenberg foretar ikke store endringer i departementsstrukturen.

Moderniseringsdepartementet skifter navn til Fornyelsesdepartementet med SVs Heidi Grande Røys (38) som statsråd. Barne- og familiedepartementet skifter navn til Likestillings- og forbrukerdepartementet med Aps Karita Bekkemellem (40) som statsråd, og noe av barnepolitikken blir sannsynligvis flyttet over til det nye Kunnskapsdepartementet. SVs Øystein Djupedal (45) blir kunnskapsminister.

Bred sammensetning - Vi har fått en regjering med bred sammensetning, både med arbeidslivserfaring og erfaring fra arbeid i fagbevegelsen, sa påtroppende statsminister Jens Stoltenberg da han presenterte lista over statsråder i den nye regjeringen på slottsplassen mandag.

— Det er en veldig god regjering, med fantastiske mennesker som jeg gleder meg til å arbeide sammen med. Det er et mangfold, med fornyelse, erfaring, ulik yrkesbakgrunn og geografi, sier Stoltenberg.

Han legger til at han ikke ønsket de helt store endringene i departementsstrukturen da han satt sammen sin nye regjering.

– Man bør være litt varsom med veldig store endringer i departementsstruktur fordi det river opp organisasjoner som det tar lang tid å få på plass igjen, sier Stoltenberg.

Kjente navn Arbeiderpartiets statsrådsgruppe består av mange kjente og erfarne politikere. Sylvia Brustad (38) har vært statsråd to ganger tidligere, og blir helse- og omsorgsminister. Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (42) blir arbeids- og sosialminister, mens tidligere utdanningsminister Trond Giske (38) blir ny kultur- og kirkeminister.

Partiets justispolitiker Knut Storberget (41) blir ny justisminister. Helga Pedersen (32) fra Finnmark er et forholdsvis ubeskrevet blad, og blir ny fiskeriminister, mens Bergens-politiker Anne-Grete Strøm-Erichsen (55) blir forsvarsminister.

Kjente og ukjente

SVs statsrådsgruppe bringer også noen overraskelser. Den profilerte generalsekretæren i Kirkens Bymisjon Helen Bjørnøy (51) blir miljøvernminister. Heidi Sørensen var lenge aktuell, men måtte trolig vike for utviklingsminister Erik Solheim (50) for å unngå for sterk Oslo-dominans.

Senterpartiet får landbruksministeren. Terje Riis-Johansen (37) har arbeidet med WTO-spørsmål for Norges Bondelag, og skal nå forvalte Norges interesser i forhandlingene. Nestleder Liv Signe Navarsete (46) fra Sogn og Fjordane blir samferdselsminister.