Prosjektet er det første i sitt slag i verden. Øysamfunnet skal klare seg helt uten fossilt brensel. Alt tidlig neste år innledes den nye tid på øyen vest for Haugesund.

— Utsira blir eksempelet på hvordan vi i fremtiden kan skape bærekraftige energisystemer, sier Jørgen Rostrup, direktør for fornybar energi og hydrogen i Norsk Hydro til BT.

Fornybart

Det er Hydro som leder pilotprosjektet. Målsettingen er klar: Å gjøre øykommunen selvforsynt med kraft fra fornybare energikilder på lang sikt. I første omgang skal ti husstander være prøvekaniner for energiprosjektet. Nøkkelen er et samspill mellom hydrogen og vindkraft.

— Ideen er å fremstille hydrogen ved å benytte overskuddsenergien vindmøllene skaper, sier Rostrup.

  • På Utsira gjøres det ved å montere en vindturbin som knyttes til et anlegg som fremstiller hydrogen ved elektrolyse.
  • Deretter benyttes hydrogenet til å fremstille elektrisk kraft når vinden ikke strekker til.

Fra sommeren 2004 skal det gjøres ved å bruke en brenselcelle.

— Ved å kombinere vindkraft og hydrogen kan vi utvikle et rent og fleksibelt energisystem. Hydrogen er et ypperlig lagringsmedium for ustabil energi, sier Rostrup.

Problemet med en del fornybare energikilder som vind og sol er at de er uegnet til å gi stabil og effektiv strømforsyning. Vindmøller fungerer ikke når det er for lite vind - eller for mye vind.

Ikke på hver knaus

— På Utsira vil det i perioder være mye overskuddskraft. Nå kan denne energien lagre- og levere strøm når vindmøllene står stille, sier Rostrup.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på 40 millioner kroner. To vindmøller inngår i prosjektet. I kommunen tror man energiprosjektet kan lokke flere turister til øyen.

— Kan Utsira-prosjektet kopieres og bli energiløsning for andre kystsamfunn?

— I dag er teknologien altfor kostbar til kommersiell utnyttelse, men det finnes opplagt nisjer i energimarkedet der slike autonome kraftnett kan være aktuelle i fremtiden. Men vi kan nok ikke forvente Utsira-prosjekter på hver knaus oppover kysten de neste årene, sier Rostrup.

PILOTPROSJEKT: Vindkraft og hydrogen skal gi lys og varme på Utsira. Målet er å gjøre lokalsamfunnet selvforsynt med energi – fra fornybare kilder. FOTO: WERNER JUVIK/NORSK HYDRO