OLA HENMO

I stud.mag-undersøkelsen for to år siden var 84 prosent av allmennlærer-studentene helt eller litt uenige i utsagnet «folk med den utdanningen jeg er i gang med har et lønnsnivå jeg ville være fornøyd med». I år er andelen misfornøyde sunket til 44 prosent.

Og mens det i 2000 bare var 10 prosent av de kommende lærerne som mente de ville bli fornøyde med lønnen, er tallet nå steget til 36 prosent.

Lønnshopp på 57.000

— Vi har vel vært litt flinke da, kommenterer Utdanningsforbundets tilfredse leder Helga Hjetland.

Og det har hun jo rett i. I høst får lærerne full uttelling for «skolepakken» daværende utdanningsminister Trond Giske tildelte dem i 2000. Det betyr at nyutdannede adjunkter gis en begynnerlønn på over 250.000 kroner.

— Bare fra 1997 til 2001 steg lønnen for denne gruppen med 57.000 kroner, forteller Hjetland

Flinkere studenter?

Spørsmålet er om lønnsløftet også har medført at lærerhøgskolene tiltrekker seg en annen type studenter enn før. Hjetland tror det, men vet ikke.

— Jeg er ikke i tvil om at de økte lønningene gjør at vi tiltrekker oss flere og flinkere studenter, og at flere av dem ønsker å bruke utdannelsen sin i skolen. Men dette må jo manifestere seg i søkertallene, og i fjor så vi faktisk ingen signifikante utslag, redegjør hun.

Hun håper og regner med at årets søkertall vil dokumentere hennes antagelser.

— Vi ser gjerne at det blir vanskeligere å komme inn, at det kan stilles strengere karakterkrav.

Hjetland og hennes hardtkjempende kolleger i lærerorganisasjonene får også forskerhonnør for arbeidet de har gjort for å heve lærernes lønn og anseelse.

— Ofte beholder folk sine oppfatninger lenge etter at de reelle forholdene er endret. Men det har åpenbart ikke vært tilfelle når det gjelder lærernes økte lønnsnivå, som har fått stor offentlig oppmerksomhet, kommenterer Jannecke Wiers-Jenssen.

Hun er forsker i NIFU som sammen med Norsk Gallup har gjennomført stud.mag-undersøkelsen for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Rundt 1200 allmennlærer-studenter deltok i 99/00-undersøkelsen, i år har rundt 1300 av deres kolleger svart på de samme spørsmålene.

Jobb-bekymring

Men om lønnen nå er blitt til å leve med, øker studentenes bekymring for om de selv får noen glede av det. For to år siden var 93 prosent av lærerstudentene helt eller litt enige i at det ville bli uproblematisk å få relevant arbeid etter studiene. Nå er tallet sunket til 83 prosent.

— Det kan nok være grunn til litt bekymring, i hvert fall i de store byene. Men i Nord-Norge og grisgrendte strøk er det fremdeles stor mangel på faglærte lærere. Så for dem som er villige til å flytte på seg, er det lett å få jobb, oppsummerer Hjetland.

Aftenposten/Bergens Tidende

I PRAKSIS: Flere lærerstudenter er fornøyde med lønnen, men flere frykter også at det blir vanskeligere å få jobb. Her er lærerstudentene Anette Lian og Andre Skarbø sammen med elever på Sælen skole.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE