• Vi er fornøyde med at Lars Hellandsjø får fortsette som president, sier distriktsstyreleder Henry Indrebø i Sogn og Fjordane.

Det var derfra Lars Hellandsjøs presidentkandidatur ble lansert første gang for snart et halvt år siden. På det ekstraordinære landsmøtet i januar fikk Sogn og Fjordane valgt inn «sin mann», men bare frem til det ordinære landsmøtet som har pågått denne helgen.

Henry Indrebø ville før dette årsmøtet ikke tone flagg i favør av Hellandsjø, men nå uttrykker han glede over at sambygdingen fra Gulen får beholde presidentklubben.

— Valgresultatet var ikke overraskende. Demokratiet har talt, sier han.

Indrebø er ikke i tvil om hva det nye styrets viktigste oppgave blir.

— Oppfølgingen av granskingsrapporten, understreker han.

Også Hordalands-benken var godt fornøyd med utfallet av landsmøtet.

— Landsrådet ble nedlagt, akkurat slik vi i Hordaland gikk inn for. Dessuten ble Lars Hellandsjø gjenvalgt. Det var et sterkt ønske fra oss, sier distriktsstyreleder Per Ove Sletvik.

Selv var han to fattige stemmer fra å bli valgt inn i det nye styret. I og med at landsrådet ble nedlagt, ble det bestemt at to av distriktsstyremedlemmene skulle inn i sentralstyret. Valgstyret hadde innstilt landsrådsleder Niels Christian Bang til en av disse to plassene. Sletvik ble foreslått fra salen, men tapte kampvoteringen mot Bang med 20-18.

Knut Miland, som ble kastet som distriktsstyreleder i Hordaland for to måneder siden, ble innstilt til varamannsplass av valgkomiteen. Johan F. Kroepelien gjorde det klart at Miland ikke hadde Hordalands støtte, og Miland ble vraket med klar margin.