— Vi er glade for at det er lagt fram en melding om dyrevelferd der det blir foreslått viktige forbedringsområder. Men vi må ikke havne i en situasjon der alternativene er utflagging av produksjonene eller ren industriproduksjon, sier lederen i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim Han understreker at det er nødvendig å gå grundig inn i de enkelte forslagene for å vurdere konsekvensene av dem.

— I utgangspunktet sier vi ja til løsdrift i melkeproduksjonen. Men det er en forutsetning at dette lar seg gjennomføre økonomisk på et normalt norsk melkebruk. Det betyr fleksibilitet i forhold til overgangsperiode, og tilstrekkelige finansieringsordninger og økonomi, sier Undheim.

- Lite konkret

"Prinsipielt bra, men lite konkret," er dommen fra Dyrevernalliansen, som har fulgt prosessen tett i halvannet år.

De mener blant annet at en overgang på 20 år før alle kyr er ute av båsen er altfor lang tid, og at det er for få forbedringer for blant annet kyllingproduksjonen på grunn av for rask avl.

Organisasjonen er også skeptisk til at det fortsatt gis for mange dispensasjoner for dyr i sirkus og mener at praksis bør strammes inn slik at blant andre elefanter og sjølover ikke lenger kan vises fram på sirkus.

Også NOAH - for dyrs rettigheter - er skeptisk til dyrevernmeldingen som de mener er en skam for Norge.

— Sponheim ønsker "tammere" pelsdyr. Men ingen synes det er forsvarlig å holde hunder og katter innesperret i trange nettingbur, så hvorfor skulle det være forsvarlig å utsette "tamme" rev og mink for dette, spør NOAH.

Pelsdyrnæringen fornøyd

Pelsdyrnæringen ønsker dyrevernmeldingen velkommen og mener det er på tide med en total gjennomgang av alt dyrehold i landet.

— De fleste pelsdyrbønder her i landet har ventet i spenning på stortingsmeldingen. Mange har ventet med å investere i pelsdyrgården sin fordi de var usikre på hvilke rammer stortingsmeldingen ville gi. Slik det ser ut ved første gjennomgang virker dette lovende for oss, fordi meldingen baseres på forskning og vitenskapelige data, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Odd Harald Nordsveen.

Generelt sett mener han meldingen legger føringer som næringen fint kan leve med, men understreker at den skal behandles i Stortinget, og at det detaljerte regelverket vil komme senere.