• Påtalemyndigheten har fått gjennomslag for det standpunkt som er tatt gjennom tiltalen som er reist. Det var reaksjonen fra førstestatsadvokat Edward Dahl etter kjennelsen i lagmannsretten.

Kommentaren fra aktor er den første som er kommet utenom rettsmøtene siden Baneheiasaken startet.

Fornøyd

Førstestatsadvokaten var fornøyd med å ha fått medhold. Han medga at saken har vært arbeidskrevende og at den også har vært mentalt slitsom også for aktor.

Dahl var tilfreds med at det nå er satt en sluttstrek for skyldsspørsmålet i Baneheiasaken, og det er av betydning for alle som har vært involvert i saken både direkte og indirekte.

Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Ben Fegran, sier at Andersen var fornøyd med juryens avgjørelse, fordi hans klient er blitt trodd av lagretten. Også Fegran hadde lagt merke til det meget sterke blikket som Viggo Kristiansen sendte sin tidligere kamerat idet han forlot rettssalen.

Forberedt

Advokat Tore H. Pettersen, forsvarer for Viggo Kristiansen, sier at hans klient tok avgjørelsen tungt straks etterpå. Senere i dag skal Pettersen konferere nærmere med Kristiansen.

Pettersen sier at han har vært åpen for ulike avgjørelser av saken, og at Viggo Kristiansen også har vært forberedt på flere forskjellige løsninger.

Pettersen vil senere vurdere om det kan være mulige saksbehandlingsfeil som kan gi grunnlag for en eventuell anke til Høyesterett.

Lagmannsretten skal fortsette ankebehandlingen denne og neste uke. Nå gjenstår spørsmålet om blant annet straffeutmåling. Der er ventet endelig dom i saken i neste uke.

I byretten ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års fengsel, og Jan Helge Andersen til 17 års fengsel.