– Vi er fornøyd med at Toska slapp forvaring, men 19 år i fengsel er mye for en 30-åring, sa Toskas forsvarsadvokat Øystein Storrvik etter at dommen var avsagt.

Han la til at Toska var svært opptatt av dommene mot de andre tiltalte, og at han var overrasket over enkelte av dommene. Toska ble fraktet direkte fra rettsbygningen på Forus til Stavanger lufthavn Sola. Da retten ble hevet, vinket Toska farvel til sine medtiltalte.

Alle de 13 tiltalte ble dømt i Stavanger tingrett fredag. Hovedmannen David Toska slipper forvaring, men ble dømt til 19 års fengsel.

Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew, Ridvan Halimi og Thomas Thendrup ble dømt til 16 års forvaring, med en minstetid på ti år. Alle fire har benektet å ha vært med på ranet og anket dommen.

I tvil

Aktoratet hadde også lagt ned påstand om at Toska måtte idømmes forvaring. Sorenskriver Helge Bjørnstad sa at retten under sterk tvil hadde kommet fram til at en tidsbegrenset straff er tilstrekkelig for Toska. Han viste til at det må være kvalifisert gjentakelsesfare for å idømme forvaring.

– Det er rettens oppfatning at 19 års fengsel vil beskytte samfunnet i tilstrekkelig grad, og vil skape det samfunnsvernet som er nødvendig, sa Bjørnstad.

Statsadvokaten Tor Christian vil ikke si om dommen mot Toska vil bli anket av påtalemyndigheten.

– Det er det opp til Riksadvokaten å avgjøre. Vi registrerer at retten var i tvil, men vi vil bruke noe tid på å studere premissene for dommen før vi gir vår innstilling til Riksadvokaten, sier Carlsen til NTB.

Aktoratet viste også til Riksadvokaten eller tok betenkningstid når det gjelder de andre dommene.

Organisert

Elleve av de tiltalte ble, slik det var lagt ned påstand om, dømt etter den såkalte dødsfølgen. Retten kom også til at ranet var begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, noe som gir betydelig høyere straffer.

– Det er ikke tvil om at alle ranerne klart har kunnet innse muligheten for at en så tragisk følge som en dødsfølge ville kunne inntre, sa Bjørnestad. Han viste til at ranet var godt planlagt og at ranerne var tungt bevæpnet.

Foruten de fire som fikk forvaring, og Toska som fikk 19 års fengsel, fikk de seks andre som er dømt etter dødsfølgen, fengsel fra 13 til 17 år, mens de to som kun er dømt for medvirkning fikk fengselsstraffer på fire og seks år.

Postens Brevsenter

Erling Havnå fikk 17 års fengsel, men i denne dommen er også inkludert ranet av Postens Brevsenter. Havnå tok betenkningstid. Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen og Dan Pettersen ble alle dømt til 15 års fengsel, en strafferamme Bjørnestad karakteriserte som det normale for den type ran NOKAS-ranet var.

Alf Henrik Christensen ble dømt til 13 års fengsel. Det samme ble Johnny Thendrup. Mens de fire førstnevnte anket dommen, tok Thendrup betenkningstid.

Thendrup ble innrømmet strafferabatt fordi han har tilstått og forklart seg om sin medvirkning i ranet. Thendrup er raneren som ble skutt i låret av politiet på Domkirkeplassen.

Ubevegelige

David Toska, Kjell Alrich Schumann og de andre som risikerte de strengeste straffene, fortrakk ikke en mine da dommen ble lest opp. Kanskje hjalp det at samtlige straffeutmålinger lå lavere enn det aktor ba om.

Sorenskriver Helge Bjørnestad satte retten nøyaktig klokken 12.00, og minuttene var nok lange for de tiltalte som ventet på rettens slutning. Selve dommen er på hele 378 sider og var for omfattende til at dommeren kunne lese den opp i sin helhet. Bjørnestad leste i stedet opp et sammendrag av bakgrunnen for dommen for hver av de 13 tiltalte. Opplesningen tok hele fire timer, bare avbrutt av en kort pause.

Erstatning

Retten tok fredag også stilling til erstatningsspørsmål fra blant andre de NOKAS-ansatte. Fire av dem som var på jobb i Norsk Kontantservice ransdagen, ble tilkjent oppreisning på 80.000 kroner hver. Sorenskriver Helge Bjørnestad åpner imidlertid for at flere kan få oppreisning i en sivil sak.

Familien til den avdøde politimannen Arne Sigve Klungland ble også tilkjent erstatning. Politibetjent Erik Håland ble tilkjent oppreisning på 80.000 kroner.

De 13 som sto tiltalt, er samlet dømt til å betale over 51 millioner kroner i erstatning til If Skadeforsikring og 50.000 kroner til Norsk Kontantservice.

SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX