• Denne saken viser at vi må bry oss mer om sikkerhet, mindre om pris, sier stortingsrepresentant.

Onsdag ble det kjent at stjålne medisiner for første gang er solgt ved norske apotek.

Det skjer bare måneder etter at Stortinget la frem et forslag til lovendringer som skulle være et tiltak mot falske medisiner. Lovendringene gjør det mulig å beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. Det foreslås videre at Helse— og omsorgsdepartementet gis hjemmel til å fastsette krav til legemiddelformidlere. Årsaken er at det hittil ikke har vært mulig å straffe formidlere av falske legemidler. Legemiddelloven har rettet seg mot dem som eier eller oppbevarer legemidler, og ikke dem som på annen måte er involvert i handel med legemidler.

- Kjeltringer

— Dette er noe som har bekymret oss politisk enn stund. Både vi og EU har vært på alerten, men denne saken viser at vi ikke er i mål. Men den viser også at vår oppmerksomhet om dette er viktig og det er en reell trussel. Det finnes kjeltringer som gjør hva som helst for å tjene egner, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) i Helse- og sosialkomiteen.

Han har tidligere jobbet i legemiddelbransjen, og var saksordfører for loven.

— Det som ikke skal skje, har skjedd. Heldigvis ser det ut til at konsekvensene ikke er store for pasientene, men prinsipielt er dette alvorlig. Det har vært flere tilfeller andre steder i Europa. Når vi er så avhengig av det europeiske legemarkedet er det ikke overraskende at det skjer også her, sier Stensland.

Fra pris til sikkerhet

Han mener at debatten om legemidler i Norge bør dreies fra pris, til sikkerhet.

— Norsk legemiddelpolitikk dreier seg i altfor stor grad om at legemidler bør bli billigere. Det burde være mer snakk om riktig bruk av legemidler. Norge har ikke selvforsyning av legemidler og er ekstremt sårbare for svingninger i legemiddelmarkedet og dersom andre land ikke følger opp systemene sine, sier han.

— Hvordan kan Norge hindre slike tilfeller?

— Dette er internasjonal kriminalitet og mafiavirksomhet som har sneket seg inn. En kjede er aldri sterkere enn svakeste leddet, og her har det vært en glipp i Italia. Men Norge har tre grossister som driver svært seriøst. Vi må få mer oppmerksomhet rundt sikkerhet og beredskap. Neste gang kan det være en pakke viagra eller noe som mange folk bruker. Det er skremmende, sier han.

REPRESENTANT: Sveinung Stensland (H), Rogaland.
STORTINGET