Et forslag om at en slik ordning skulle vedtektsfestes fikk lørdag ikke tilstrekkelig flertall til å bli vedtatt. Blant dem som stemte mot å vedtektsfeste ordningen, var formann Carl I. Hagen, første nestformann Siv Jensen og storparten av stortingsgruppa.

Utløste partikrigen Kravet om fortrinnsrett, som Hagen og Jensen stilte seg bak, i høstens nominasjonsprosess, var en av årsakene til partikrigen og splittelsen som kom i Oslo og Hordaland. Kravet om at Jensen skulle stå foran Dag Danielsen på lista i Oslo, og at Terje Søviknes skulle toppe i Hordaland, utløste prosessen som ledet til suspensjoner og eksklusjoner.

Ifølge Hagen var dette situasjonsbestemt.

— Spørsmålet egner seg ikke til å vedtektsfestes. Da får jo formann og nestformann en plikt til å stille, og det er ikke meningen, sier partiformannen.

Landsstyrets flertall sto bak forslaget om vedtektsfesting. Hagen sa lørdag at han ikke husker om han stemte for forslaget som opprinnelig kom fra Røa Frp i Oslo.

Kan komme på nytt Vedtaket om ikke å vedtektsfeste fortrinnsretten betyr imidlertid at partiledelsen kan komme med de samme kravene i 2005. Det ligger i kortene at spørsmålet kan tas opp igjen dersom partiledelsen mener det er aktuelt.

Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm karakteriserte en vedtektsfesting av fortrinnsrett for partitoppene som et nytt og fremmed innslag i et demokratisk samfunn. Han mente at forslaget skyver fylkesorganisasjonen til side og øker sentraliseringen og ledelsens makt.

I alt 92 av de 206 stemmeberettigede var enig i dette. Fordi vedtektsendringer krever to tredelers flertall, ble forslaget forkastet.

NTB