I retten torsdag opplyste vitnet at hun ble svært overrasket da Veronica spurte om hun sammen med mannen sin kunne være forlovere når hun skulle gifte seg med Per Orderud.

-Jeg ble svært forundret fordi vi ikke kjente dem, men sa ja til å skrive under etter at Veronica fortalte at hun skulle gifte seg i all hemmelighet, sa vitnet.

Likevel gikk det ikke lenge før det ble full skjæring. Da vitnet ble sykmeldt oppdaget hun at Per Orderud ikke hadde meldt henne inn i trygdekassa. I stedet foreslo Veronica at hun skulle være sykmeldt fra sin jobb i Aftenposten, men jobbe på gården samtidig.

Dette ble det ikke noe av og hele saken endte i forliksrådet. Etter mye frem og tilbake ble skattetrekket innbetalt og feriepenger utbetalt.

Det kanskje mest interessante ved vitneprovet var imidlertid advokat Heidi Ysens spørsmål som hele tiden tok sikte på å plassere ansvaret for uetterrettelighetene i arbeidsforholdet på Per Orderud og ikke Veronica.

Spørsmålene kan helt klart ses i sammenheng med de siste dagers forsvarerstrid.

(NTB)