— Av hensyn til den meget vanskelige kraftsituasjonen i Midt-Norge er det viktig at ingen dører stenges for ny produksjon i området, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Kraftverket på Skogn skal i henhold til planene produsere maksimalt 6,4 TWh i året. Det er ennå ikke besluttet om kraftverket faktisk blir bygd, men dersom konsesjonen blir brukt, vil regjeringen bidra til CO2-fjerning, heter det i en melding fra Olje- og energidepartementet.

Det understrekes at forlengelsen av konsesjonen ikke berører kravene til utslipp etter forurensningsloven. En eventuell produksjon kan holde på til 1. januar 2037.