Finansministerens mantra i går var at den påtroppende regjeringen Jens Stoltenberg kommer til duk og dekket bord. Frykten er at de etterlater seg et middels dårlig nachspiel.

For Per-Kristian Foss tok frem skrytelisten da han i går skulle beskrive tilstanden i norsk økonomi, og innrømmet at han synes det er ekstra surt å gå av nå som det går så bra i AS Norge.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og oljefondet anslås til 305 milliarder kroner.

Bruker mye oljepenger

n Sysselsettingen økte med 12.000 personer i 2005, og antas å øke med ytterligere 18.000 personer i 2006.

n Sykefraværet faller.

n Flere starter egen bedrift.

n Oljeprisen er skyhøy.

n Renten er lav, og forventes å holde seg lav en god stund fremover.

Ved utgangen av året vil oljefondet være på hele 1335 milliarder kroner, og øker til 1670 milliarder kroner neste år. For Norges inntekter har økt betraktelig de siste årene, og blir på hele 920 milliarder kroner neste år, inklusive petroleumsvirksomheten.

Til tross for at det går så bra i Norge, og inntektene er skyhøye, legger regjeringen opp til en langt høyere bruk av oljepenger enn den vedtatte instruksen tilsier.

Mens vi i 2005 bruker 22 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsier, bruker vi ifølge Foss' budsjett neste år 12 milliarder kroner mer.

– Regelen tilsier at vi kan bruke både noe over og under fire prosent av avkastningen av petroleumsfondet, avdramatiserer Foss.

Han frykter at en innstramming fra 22 milliarder, ville gitt helt gal effekt. Han får langt på vei støtte fra sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

– Ideelt burde vi ha brukt 12 milliarder kroner mindre enn handlingsregelen tilsier, men det er ikke dramatisk. Bruken av oljepenger har en nøytral virkning, sier Andreassen, som roser politikerne for ikke å ha «løpt og kjøpt» når oljepengene har rent inn i kassen.

NHO er imidlertid bekymret, og frykter at bedriftene får regningen for regjeringens ekspansive budsjett.

Høy oljepris i årevis

I år har oljeprisene vært oppe i både 60 og 70 dollar fatet, og Per-Kristian Foss håper og tror at oljeprisen holder seg høy i mange år fremover. Han tror den gjennomsnittlige oljeprisen blir 350 kroner fatet både i 2005 og 2006, og spår at den faller ned mot 220 kroner fatet (2006-kroner) i 2014.

– De legger til grunn en veldig høy oljepris, og tror på langt over 40 dollar fatet i f.eks 2009. Det er veldig mye. Samtidig truer ikke dette regjeringens opplegg, påpeker Andreassen.

Bekymret for pensjonene

Den største utfordringen for norsk økonomi fremover er ikke overraskende den voldsomme økningen i pensjonsutgifter. Til tross for at oljeinntektene er så høye, vil ikke Petroleumsfondet dekke mer enn en tredjedel av statens fremtidige pensjonsforpliktelser i folketrygden.

Derfor opprettes Statens pensjonsfond, som en «overbygning» i forhold til dagens Petroleumfond og Folketrygdfondet. I realiteten betyr det bare en navneendring, og i praktisk forstand vil Norges Bank forvalte Statens pensjonsfond — utland, mens Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond - Norge.

Den nye regjeringens største hodepine kan fort bli å innfri løftene i skattereformen (se undersak).

GÅR FRA BORDE: Finansminister Per-Kristian Foss la frem sitt siste budsjett som finansminister i går, og syntes det var vemodig. ¿ Den nye regjeringen kommer til dekket bord, sa Foss, og viste til at det går så det griner i Norge. FOTO: HÅVARD BJELLAND