Det er regjeringen som har bedt Jagland om å være Norges kandidat.

På en fullsatt pressekonferanse tirsdag sa Jagland at det er med vemod han forlater Stortinget og norsk politikk, men at han følte en forpliktelse til å si ja da regjeringen spurte.

– Dette er en høyt rangert stilling, og skulle Norge få støtte for meg som kandidat, er det den mest framtredende posisjon noen nordmann har hatt siden Trygve Lies tid i FN, sa Jagland.

Han hadde først gitt nominasjonskomiteen i Buskerud Ap beskjed om at han tar gjenvalg til Stortinget, men har nå gitt kontrabeskjed. Dersom Stortinget ønsker det, fortsetter Jagland som president fram til valget i 2009.

Hard kamp – Det blir mange kandidater til denne jobben og en hard dragkamp venter. Men de sonderinger jeg ba regjeringen utføre før jeg aksepterte å være kandidat, viser betydelig støtte og interesse fra sentrale land, sier Jagland.

I dag har Terry Davis fra britiske Labour stillingen som generalsekretær i Europarådet. Valget av hans etterfølger skjer 22. juni neste år, med tiltredelse i september. Så tidsmessig kan kabalen gå opp på en smidig måte for Jagland.

I henhold til valgprosedyren skal ministerrådet i Europarådet legge fram en liste med kandidater for parlamentarikerforsamlingen. Europarådet har 47 medlemsland og en parlamentarikerforsamling på 636 representanter. Av dem er ti fra Norge. Det er for tiden Sveriges utenriksminister Carl Bildt som leder ministerrådet og dermed arbeidet med å sortere ut kandidater.

Rådet har etter murens fall tatt inn mange land som ikke er medlemmer av EU. Jagland tror i et slikt perspektiv at det kan være en fordel at Norge heller ikke er med i unionen.

Arkitektur Jagland beskriver Europarådet som en sentral del av den europeiske arkitekturen, sammen med EU, NATO og OSSE.

– Europarådet er først og fremst opptatt av menneskerettigheter, demokratiske valg og godt styresett. Ett av de viktigste redskapene er den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Rådet har et tett samspill med de andre organisasjonene i Europa, sier Jagland.

Den luxembourgske statsminister Claude Juncker står bak en rapport som foreslår nye kriterier når Europarådet skal velge sin neste generalsekretær. Nå skal ministerrådet lete i rekken av tidligere stats— og utenriksministre.

– De ønsker en høyere profil, og det er på bakgrunn av disse nye kriteriene Norge fremmer meg som kandidat, sier Jagland.

Europarådet må ikke forveksles med noe EU-organ. Det er en selvstendig internasjonal organisasjon med 47 medlemsland. Norge har vært med siden starten i mai 1949. Hovedkontoret ligger i Strasbourg i Nordøst-Frankrike.

SCANPIX