— Ingen som ikke hører hjemme på sykehus skal behøve å være der. Målet er at gamle som unge skal skrives ut straks de er ferdigbehandlet. sier helseministeren til BT.

Han mener at sykehusene og eldreomsorgen må samarbeide bedre.

— Dette er ikke først og fremst spørsmål om flere ressurser, men et spørsmål om bedre organisering.

— Sykehusene og de kommunale omsorgstjenestene må slutte å skylde på hverandre når det letes etter årsaker til at syke, eldre mennesker blir liggende på sykehus lenger enn nødvendig.

Han peker på at det må stilles strengere krav til den kommunale eldreomsorgen om køen av eldre, ferdigbehandlete pasienter skal avvikles.

— Blant annet er det viktig at kommunene etablerer faste plasser for rehabilitering etter sykehusopphold, sier Høybråten.