• Statsminister Jens Stoltenberg må komme på banen i Sellafield-saken, sier Gunnar Kvassheim (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Britiske atomsikkerhetsmyndigheter ga i går Sellafield-eieren grønt lys til å gjenoppta reprosesseringen av brukt atombrensel ved gjenvinningsanlegget Thorp. Dette anlegget har vært stengt siden april 2005 da det ble oppdaget en større lekkasje.

— Thorp burde vært stengt for godt. Jeg er svært skuffet over at britiske myndigheter nå har gitt tillatelse til gjenåpning av anlegget, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim mener det er bra miljøvernministeren engasjerer seg.

— Det er likevel på tide at saken løftes opp til statsministernivå. Stoltenberg bør ta initiativ til et felles nordisk statsminister-utspill direkte mot Tony Blair for å protestere mot gjenåpningen av Thorp, sier Kvassheim.

- Passiv

Reprosesseringsanlegget er i dårlig forfatning og den manglende åpenheten rundt sikkerheten er heller ikke tillitvekkende, mener Kvassheim. Venstre-politikeren fra Rogaland har i årevis engasjert seg mot atomanlegget ved Irskesjøen.

— Stoltenberg viste ikke stort engasjement da han ledet sin forrige regjering, i motsetning til Bondevik som senere konfronterte Tony Blair personlig med de norske protestene mot utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99.

Norge vant til slutt frem i kampen mot disse utslippene som ble ført med havstrømmene oppover langs norskekysten.

- Dårlig sikkerhet

Denne gang er det reprosesseringsanlegget Thorp som vekker norsk uro. Miljøvernminister Helen Bjørnøy mener lekkasjen i 2005 og flere tidligere episoder viser at sikkerheten ved anlegget er altfor dårlig.

Reprosesseringen av brukt atombrensel fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Dette avfallet utgjør et meget stort forurensningspotensial, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge, mener Miljøverndepartementet.

Thorp som er ett av to reprosesseringsanlegg på Sellafield, blir neppe gjenåpnet før i april, selv om det i går ble gitt tillatelse til oppstart. Tekniske problemer i anlegget som behandler og lagrer det flytende høyaktive atomavfallet fra reprosesseringen.

— Dette er nok et eksempel på at både Thorp og anleggene som håndterer det ekstremt miljøfarlige avfallet er svært utsatt for tekniske problemer og uforutsette hendelser. Jeg vil sterkt oppfordre den britiske regjeringen til å benytte den forsinkelsen som har oppstått til å vurdere saken på ny, sier Bjørnøy.

- Norge utsatt

Storbritannia planlegger at brukt kjernebrensel i fremtiden skal lagres direkte, fremfor å bli reprosessert. Planen er også at driften ved Thorp skal opphøre etter 2010/2011 når de eksisterende kontraktene med Japan og andre land er fullført. Bjørnøy tar det for gitt at reprosesseringen ikke videreføres etter 2010.

— Naboland som Irland og Norge ligger svært utsatt til dersom det skulle skje et større utslipp av radioaktive stoffer fra THORP med tilhørende avfallsanlegg. Det er skuffende at interessene og synspunktene til land som Norge, Irland og Island ikke er blitt tillagt større vekt når beslutningen om tillatelse til oppstart ble fattet, sier Bjørnøy i en pressemelding.

DAN CHUNG